Hjärt-lungräddning

Erbjudande om utbildning i Hjärt-lungräddning

Till hösten kan vi erbjuda en utbildning i hjärt-lungräddning och krisberedskap. Det är MSB som står för utbildningen och de vill att vi samtidigt får en utbildning i Krisberedskap, som också är en bra utbildning. Utbildningen är kostnadsfri för oss.

Det blir två utbildningstillfällen:

Torsdag 28 september 15.00 - 17.00 Krisberedskap och

Torsdag 5 oktober 15.00 - 17.00 Hjärt-lungräddning

På Mötesplatsen i Gula Industrihuset.

Anmälan till Birgit Carlsson carlssonbirgit0@gmail.com  eller 070 – 2495117 senast 230917