Årsmöte 2 september

Årsmöte med sillunch

Årsmöte kombinerat med Sillunch kl. 12.00 på mötesplatsen i gula industrihuset. Anmälan senast söndag 22 augusti till Kjell Ahnström på telefon 073-3894199

Se möteshandlingar här.