Månadsträff 5 november

Föredrag om CO2 utsläpp och elförsörjning samt nya restriktioner om Covid-19

  • Sten Borell

Vid denna månadsträff fick vi lyssna till Sten Borell som höll ett mycket intressant föredrag om CO2 utsläpp och elförsörjning i Sverige enligt data från Svenska Vetenskapsakademien. Som lekman kanske man tycker dessa frågor är svåra och lite tråkiga, men Sten beskrev på ett enkelt sätt de olika energikällorna och hur CO2 utsläppen påverkar planeten. Det blev väldigt intressant och gav många aha upplevelser. Dolf Bergsten tackade Sten för föredraget och informerade om senaste nytt: Under tiden vi hade denna träff kom information om att nya restriktioner gäller i Sörmland och även besked från Strängnäs kommun att man stänger alla Mötesplatser i kommunen i tre veckor med ev. förlängning. Så detta var kanske sista träff detta år, fortlöpande information kommer.

Birgit Carlsson