Månadsträff 18 mars kl 14.00

Evert Lidén berättar om slottsbyggmästaren Ramkvist.