Månadsträffar

Mötesplatsen för träffarna är i Församlingshemmet, Mariefred.

Nästa månadsträff kl 14.00 måndagen den 1 november!

Anmälan till Annika Tamm, mail ar.tamm@icloud.com