Trivselträffar med kortspel

Vi spelar Mariefreds-rummy och fikar.

Torsdagar kl 14.00 i Föreningslokalen, Biohuset.

Kontaktperson: Helena Ericsson 073 143 22 04