Bridge

Bridge, ett spel för att gymnastisera "de små grå" och ha trevlig social samvaro.

Gå med i SPFs bridgegrupp. Spännande spel och fika med macka i pausen.

Måndagar Åkers Folkets Hus kl 18.30
Onsdagar Åkers Folkets Hus kl 18.00 Fortsättning/nybörjare
Torsdagar Biohuset Mariefred kl 18.00


För information:
Stig Karlsson 070 3866631
Bo Westh 070 3245609