Hitta ut!

Under ledning av Gunnar Jansson kommer vi ut i Gnesta centralort och omgivning för att få motion.

Om vi hittar några av OK Klemmingens checkpoints, registrerar vi dom och kan vinna pris.
Här finns några tillfällen från 2020 och så fyller vi på i år.
Starten är tisdagar kl 10.00. Hör med Gunnar tel: 070 657 93 67 var den aktuella startplatsen är.