Månadsmöte, se programblad

Månadsmöte i Församlingshemmet Färingtofta enligt programbladet.
Värdar Birgitta Persson och Bo Nordlund. Fika kostnad 40:- kr/person