Natthall 19-04-09

En underbar utsiktsplats

  • En något svår väg att vandra
  • Här klättras det till höga höjder
  • Slutmålet
  • Har man tur kan man se "småknytt" i skogen
  • Belöningen på vår strapatsrika klättring
  • En något svår väg att vandra
  • Här klättras det till höga höjder
  • Slutmålet
  • Har man tur kan man se "småknytt" i skogen
  • Belöningen på vår strapatsrika klättring