Vandringar Våren 2024.

Info Kjell-Åke Nord. Tel 070 58 58 500.

Börjar den 15/4 kl 14.00 avslutning den 3/6.

Samling Torget Ljungbyhed.Medtag fika.

  • Nu rör vi på oss igen, hål avstånd och håll ut så hoppas vi på en mer normal tid.