Vandringar Våren 2022. Start 11 April. Måndagar Vandringar kl 14.00. samling på Torget Ljungbyhed.

Info Kjell-Åke Nord. Tel 070 58 58 500

  • Nu rör vi på oss igen, hål avstånd och håll ut så hoppas vi på en mer normal tid.