Planeringsmöte hösten 2020. OBS Inställt

Uppdaterades: 15 november 2020

Kallade: Styrelsen, ersättare, revisorer, valberedning, samtliga kommittéer och lottförsäljare.

Publicerades: 11 juli 2017 Uppdaterades: 15 november 2020