Planeringsmöte. Tisdagen den 19 april kl 1400. Skyddsrummet Infanterigatan 20 (baksidan)

Kallade: Styrelsen, ersättare, revisorer, valberedningen, samtliga kommiteer och lottförsäljare. Medtag fika.