Jullunch Skäralids Restaurang 2017

Vi var sextiofyra pensionärer och två tomtar som deltog.

 • Här får man betala, undras om man kan begära kvitto.
 • Undrar om han är "laddad"
 • På dagen har Rudolf inte röd mule.
 • Mycken mad
 • å go mad
 • och här väntar vi
 • och här väntar några
 • och det blev nästan i "rättan ti osså"
 • Ris alla malta finns tyvärr inga bilder på för då hade jag inte tid att fotografera men på gottebordet pustade jag ut
 • Långt borta i kröken kan man skönja gottebordet
 • Här är våra tomtar ( de funkade så de var nog också Laddade)
 • Här delades det ut en klapp till var och en
 • Det gällde för tomten att dela ut rätt klapp till rätt person
 • Så kan vi se tillbaka på Skäralids restaurang och dess goda "Jullunch"
 • Här får man betala, undras om man kan begära kvitto.
 • Undrar om han är "laddad"
 • På dagen har Rudolf inte röd mule.
 • Mycken mad
 • å go mad
 • och här väntar vi
 • och här väntar några
 • och det blev nästan i "rättan ti osså"
 • Ris alla malta finns tyvärr inga bilder på för då hade jag inte tid att fotografera men på gottebordet pustade jag ut
 • Långt borta i kröken kan man skönja gottebordet
 • Här är våra tomtar ( de funkade så de var nog också Laddade)
 • Här delades det ut en klapp till var och en
 • Det gällde för tomten att dela ut rätt klapp till rätt person
 • Så kan vi se tillbaka på Skäralids restaurang och dess goda "Jullunch"

Så har vi återigen fått uppleva en trevlig stund tillsammans vi pensionärer från SPF Färingtofta. Jag kom att tänka på vad Gabriel Jönsson sa efter att han inmundigat en rejäl jullunch han också, " Det är precis som om man inte vill ha mer når en har ätit både länge o väl" , men gott var det och trevligt likaså. Stort tack till SPF Färingtofta, Bosse Hansson och hans medhjälpare.