Gymnastik Färingtofta skola

Ett gympa pass i veckan gör oss friska och glada.
Välkomna till Färingtofta skola tisdagar 10.30 finns plats för fler.

SPF Färingtofta