Arrangemang

Uppdaterades: 11 januari 2021

 

Anmälan och betalning till arrangemang.

  1. Anmälan görs till den ansvarige för arrangemanget. Vem framgår under respektive arrangemang. Du får då besked om det finns plats.
  2. Om det finns plats betalar du in deltagaravgiften till vårt bankgiro 5773-5623. Ange namn, telefonnummer samt vilket arrangemang betalningen avser. Observera att anmälan inte gäller förrän deltagaravgiften är betald.
  3. Vid de flesta av våra arrangemang krävs ett minsta antal deltagare för att arrangemanget ska genomföras. Då antalet kan variera finns det angivet efter arrangemanget.
  4. Vid arrangemang med samåkning: meddela om du vill ha skjuts, har plats i bilen eller åker själv direkt. Kostnad för samåkning betalas direkt till chauffören.
  5. Vid avbokning efter sista anmälningsdag sker ingen återbetalning.
  6. Vid förhinder kontakta den ansvarige. Du kan inte själv skicka någon annan i ditt ställe.


Ny eller ändrad postadress, e-postadress, nytt telefonnummer? Kom ihåg att meddela vår kassör Ann-Christin Wiberg, tfn 0708-51 01 38, mail a-c@familjenwiberg.com

Publicerades: 08 januari 2019 Uppdaterades: 11 januari 2021