Teater och konsert

Uppdaterades: 05 januari 2020

Anmälan och betalning teater

Anmälan görs till Bertil Ohlqvist, tfn 0761-85 29 97 eller e-post bertil.anders.ohlqvist@gmail.com. 

  1. Om det finns plats betalar du in avgiften till vårt bankgiro 5773-5623. Ange namn, telefonnummer samt vilket arrangemang betalningen avser. Observera att anmälan inte gäller förrän deltagaravgiften är betald.
  2. Till teater och musikarrangemang krävs minst 10 deltagare.
  3. Vid avbokning efter sista anmälningsdag sker ingen återbetalning.
  4. Vid förhinder kontakta den ansvarige. Du kan inte själv skicka någon annan i ditt ställe.
Publicerades: 02 januari 2018 Uppdaterades: 05 januari 2020