Aktivitetsgrupper

Uppdaterades: 02 januari 2019

Anmälan och betalning till aktiviteter

  1. Anmälan görs till respektive aktivitetsledare/kontaktperson.
  2. Eventuell avgift för aktiviteten betalas till vårt bankgiro 5773-5623 i samband med anmälan. Ange namn, telefonnummer och aktivitet. Avgiften ska finnas på föreningens konto innan aktiviteten påbörjas.
  3. Vid eventuellt avhopp, meddela aktivitetsledaren omgående. Medlem som står i kö kan då få den platsen.
Publicerades: 02 januari 2018 Uppdaterades: 02 januari 2019