Styrelsen

Uppdaterades: 19 mars 2020

Barbro Julén

Ordförande

Gudrun Malmsten

V ordf

Kerstin Pontén

Sekreterare

Anita Nydemark

V sekreterare

Eva Särbring

Kassör

Anneli af Klinteberg

Ledamot

Mats Bengtsson

Ledamot

Hans-Olof Bengtsson

Ledamot

Lise Blomqvist

Ledamot

Gunnar Lindell

Ledamot

Ann-Margreth Nilsson

Ledamot

Publicerades: 16 oktober 2016 Uppdaterades: 19 mars 2020