Motion & hälsa

Uppdaterades: 03 juli 2019

Kom med i gänget! Många aktiviteter att välja på.

  • Badminton på Mellanvångsskolan

Aktivitet

Plats/Tid

Ledare/Anmälan

Övrigt

Badminton Mellanvångsskolans IH
Lörd 8.30 -10
Allan Hallqvist
0722-06 36 03
eahallqwist@gmail.com
Start 7/9. Ca 15 ggr.        Ca 300 kr. Se nedan.
Biljard Trivselpunkten Se Medelpunkten  
Boll-koll Bråhögspl 4
Torsd jämna veckor
10 -11.30
Gunnel Johansson 
070-540 84 47
19/9. 6 ggr.
Ingen föranmälan.
Bordtennis Bråhögshallen/Kombi-hallen
Onsd 15-17
Werner Unger 
070-525 86 01
Start 14/8.
Boule vinter Äppelgården
Torsd 13.30
Jan-Ingvar Ohlsson
070 522 50 30
26/9 - 12/12. 100 kr/ termin. Se nedan.
Boule sommar Balders Hage
Månd 13.30
Christel Flink
070-939 81 45
Lena Bengtsson
070-390 84 87
13/5 - 30/9.
Friskv/Skogs-
promenader
 F.d. busshållplatsen
Torsd 9.15
Christel Flink
070-939 81 45
Året runt.
Medtag fika 
och ev. stavar.
Golf Apr - Sept Se egen
flik på hemsidan
Gösta Magnusson
046-25 77 84
6 golfrundor, olika banor
varje månad
Linedance fortsättning Bråhögspl 4
Fred 9.30-12
Kenneth Andersson
046-25 26 95
Start 23/8.
12 ggr
Mattcurling Bråhögshallen/
Kombi-hallen

Sönd 10-12.30
Ulf Bengtsson
046-25 51 06
Gunnar Nilsson
046-25 53 56 
Start 18/8. 
100 kr/termin 
Se nedan.
Padel Padel Center
vid Willys
Onsd 10 - 11.30
Lise Blomqvist
070-211 01 28
blomqvist.lise@gmail.com
4/9 - 11/12. 15 ggr 
Ca 550 kr.
Racket ingår. Se nedan.
Sittgympa Folkets Hus
Månd 14.15 - 15.00
Zuzana Vlkova
046-23 40 06
Start 30/9.
10 ggr 100 kr
Zumba Gold Folkets Huis
Månd 9-9.45
Stina Willquist
Ingen föranmälan 
Start 30/9.
10 ggr 400 kr.
Zumba Gold Folkets Huis
Månd 10-10.45
Stina Willquist
Ingen föranmälan
Start 30/9.
10 ggr 400 kr

Badminton: Introduktion den 7 sept, avgör sedan om du vill fortsätta.
Padel: Introduktion/info den 4 sept. Läs mer under studiebesök.
Badminton, Boule vinter, Mattcurling och Padel.
 
Avgiften vid spel inomhus betalas direkt på klubbens bankgiro: 351-2738. Ibland är avgiften beroende av antal spelare. 
Alltid: Ring om du vill hoppa in senare.

Publicerades: 23 oktober 2016 Uppdaterades: 03 juli 2019