Viktigt vid anmälan till våra aktiviteter.

Observera första datum för anmälan. Kan vara olika för varje aktivitet.
Om du ringer: tala inte in meddelanden på telefonsvararen utan ring igen! 
Anmälningstidpunkt är alltid efter kl 9.00. Gäller både vid anmälan per telefon och mail.

Anmälan gäller först när du fått en bekräftelse. Om Du vill anmäla dig till en aktivitet efter sista anmälningsdag, så kontakta samordnaren för att höra efter om det finns någon plats kvar. 

Endast medlemmar och vänmedlemmar kan anmäla sig till aktiviteterna. För att alla anmälningar skall vara så rättvisa som möjligt får ni endast anmäla er själva och ytterligare två personer. Alltså totalt tre personer. Uppge också eventuell matallergi, funktionshinder o dyl som det är nödvändigt att vi tar hänsyn till.

Väntelista. Ifall du inte får plats, anmäl dig till väntelistan.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Betalningen sker alltid (om inget annat meddelas) till klubbens bankgiro: 351-2738. För varje aktivitet står också när avgiften ska vara betald. Skriv samtligas namn och adress/tel.nr samt vilken aktivitet och datum som avses när du betalar. Detta är nödvändigt för att kassören ska kunna bokföra rätt.

OBS betala aldrig förrän du fått bekräftelse på att du kommit med på aktiviteten du valt.

Avanmälan ska göras till samordnaren. Om den sker efter sista anmälningsdag sker ingen återbetalning. Uppge namn, telefonnr/mejladress. 

Vid sjukdom kan återbetalning ske mot läkarintyg.