Om föreningen

  • Rådhuset

SPF Club 230 Staffanstorp är en stor seniorförening med c:a 1100 medlemmar och ett rikt utbud av aktiviteter. Månadsmöten äger rum andra tisdagen i månaden och alltid kl. 13:30. Medlemsavgiften är 300 kronor per år.

Är Du medlem i annan SPF-förening är Du välkommen som vänmedlem. Avgiften för vänmedlem är 100 kronor per år.
Studiecirklar i de mest skiftande ämnen anordnas. Traditionella cirklar som språk, släktforskning och knyppling, men även i tex bridge och vinkunskap.
Det finns även ett brett utbud av sport- och motionsaktiviteter, studiebesök, teaterbesök, utflykter och resor.