Månadsmöten

Alla medlemmar och vänmedlemmar är välkomna till månadsmöten som äger rum andra tisdagen i månaden och alltid klockan 13.30 i St Staffans församlingsgård.

Alla medlemmar är välkomna till månadsmöten som äger rum andra tisdagen i månaden och alltid klockan 13.30 i St Staffans församlingsgård.

Alla månadsmöten har en informationsstund och vi slutar med kaffeservering och lotterier. 
                     

Tisdagen den 13 september
Socialchef emeritus Thomas Rosendahl kåserar om sin väg från Malmö hamn till Socialtjänsten, anekdoter och tankar från utbildning och arbete. 

Tisdagen den 11 oktober
Den populäre Edward C Johansson kommer och sjunger och spelar för oss.

Tisdagen den 8 november
Brottsofferjouren Mellersta Skåne berättar om vad de gör, kan göra och om brott mot äldre och vilket stöd de kan få av Brottofferjouren.

Tisdagen den 10 januari 2023 
Den synskadade Anton Nilsson har absolut gehör och spelar Povel Ramel samt lite klassisk musik.