Bli medlem

Ja tack, jag önskar bli medlem i SPF Seniorerna!

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem.
Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

OBS. Gullvivan har central uppbörd, avi för medlemsavgiften kommer med posten.

Alla medlemmar har samma avgift, 240 kr för 2020. Nya medlemmar 1/10-31/12-20 gäller avgiften 250 kr för 2021,

Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 250kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer