Friskvård startar

Uppdaterades: 21 november 2019

Grundläggande för hälsa och livskvalité är att fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiv. En bra rörlighet ökar möjligheterna att under en längre tid leva det du vill. Det har visat sig att hälsovinsterna av fysisk aktivitet är i stort sett densamma i alla åldersgrupper. Regelbunden fysisk aktivitet och balansträning förebygger dessutom skador och olycksfall.

                                         

Olika projekt- se menyer till vänster.

Bowling, styrketräning, etc.

 

Publicerades: 17 mars 2017 Uppdaterades: 21 november 2019