Mötesförsäkring

Uppdaterades: 24 oktober 2018

SPF har en mötesförsäkring hos Skandia. Det är en olycksfallsförsäkring för medlemmar och vänmedlemmar i SPF. Försäkringen gäller alla planerade arrangemang som anordnas av SPF, centralt och lokalt. Försäkringen omfattar olyckor under resor till och från SPF-möten samt under mötena. Vidare ingår även aktiviteter såsom t ex boule, bowling, styrketräning, teater, promenader, väntjänst samt under resor som arrangeras av SPF, centralt och lokalt. Sjukförsäkring, avbeställningsskydd eller ersättning för förlorat bagage omfattas inte av mötesförsäkringen. Läs gärna villkoren.

Publicerades: 24 oktober 2018 Uppdaterades: 24 oktober 2018