Om föreningen

Uppdaterades: 07 september 2020

Gullvivan SPF Seniorerna Brösarp är en lokal partipolitiskt och religiöst obunden pensionärsförening inom Sveriges Pensionärsförbund (SPF) med medlemmar i främst Brösarp med omnejd.

Skånedistriktet har ca 37 300 medlemmar och 121 föreningar varav
SPF Seniorerna Gullvivan Brösarp är en
med 207 medlemmar samt 50 vänmedlemmar.
Medlemsavgiften för 2021 blir 250kr. Denna avgift börjar gälla från den 1 oktober 2020 för nya medlemmar som registeras efter detta datum. Ny medlemsansökan gjord under sista kvartalet (1 oktober-31 december) avser medlemskap för nästkommande år.

Vänmedlem 100kr. Ny vän medlemsansökan gjord under sista kvartalet (1 oktober-31 december) avser medlemskap för nästkommande år.

SPF Seniorerna arbetar bland annat för:

  • Bättre ekonomi för seniorer
  • Lika skatt på arbete och pension
  • En god och bra omsorg samt sjukvård
  • Bra boende
  • Folkhälsa, friskvård och kompetensutveckling
Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 07 september 2020