Ordförandens påminnelse för juni månad

Ordförandens påminnelse om anmälan till resa och årsmöte