Månadsmöten

Föreningen håller månadsmöten nio gånger om året.

  • Månadsmöte

Föreningen håller månadsmöten för närvarande på Kulturakademin en gång i månaden september till maj.

På dessa lämnas information om föreningens aktiviteter och från komunens pensionärsråd (KPR). Vid varje tillfälle bjuds utöver detta på underhållning av något slag. Inträdesavgiften är 50 kr och då ingår fika.