Funktionärer

Tarja Dahlin Lindhe

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Per Lindhe

Revisor

Britt-Marie Sahlén

Medlemsregisteransvarig CU

Christer Stenberg

Revisor

Robert Ekinge

Webbredaktör