Funktionärer

Uppdaterades: 22 januari 2016
--todo--

Iréne Carlsson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Tarja Dahlin Lindhe

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Lena Drott

Valberedning

--todo--

Robert Ekinge

Webbredaktör

--todo--

Bo Flinge

Webbredaktör

--todo--

Per Lindhe

Revisor

--todo--

Christina Meijer

Valberedning

--todo--

Britt-Marie Sahlén

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Roger Sahlén

Valberedning ordförande

--todo--

Christer Stenberg

Revisor

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 22 januari 2016