Motalakretsen

Två SPF-föreningar i Motala kommun utgör en kretsförening

SPF Seniorerna Baltzar Motala
Ordförande:Britt-Marie Sahlén
Tel: 073-377 04 70
Epost: britt-marie.sahlen@boremail.com
E-post: spfseniorerna.baltzar@outlook.com
Webbplats: https://www.spfseniorerna.se/baltzar

SPF Seniorerna Boren
Leif Holm
Telefon:  070-365 52 60
E-post:Epost: l.holm781@gmail.com