Motalakretsen

Två SPF-föreningar i Motala kommun utgör en kretsförening

SPF Seniorerna Baltzar Motala
Ordförande: Monika Torstensson
Lilla Nygatan 33
591 45 MOTALA
Mobil telefon: 070-564 07 47
E-post: spfseniorerna.baltzar@outlook.com
Webbplats: https://www.spfseniorerna.se/baltzar

SPF Seniorerna Boren
C/o: Per Jansson
Und 27
590 34 Tjällmo
Telefon: 070-522 20 90
E-post: per.jansson@ugglebol.se