Övriga funktionärer

Uppdaterades: 05 maj 2020

Funktionärer 2020 som ej upptas i förbundets lista

 

Program- och resekommitté

Britt-Marie Sahlén (sammankallande)
Jan Jacobson
Monica Höög
Sven-Olof Abrahamsson

073-377 04 70
070-891 42 71
070-817 44 17
072-585 15 46


Pressreferent

Sven-Olof Abrahamsson

072-585 15 46


Värdar

Margareta Jansson
Conny Eriksson
Leif Ramö (ansvarig)
Ann-Cathrine Sundqvist
Nils-Erik Torstensson
Mary Jacobson

070-8385790
070-8775305
070-592 48 91
070-216 51 77
070-4246559
070-821 00 97

   
   


Biljettförsäljare  
  

Marianne Abrahamsson (ansvarig)
Inga-Lill Gustavsson
Anci Eriksson
Rose-Marie Johnstone

073-842 40 49
070-5446537
070-9453985
072-399 60 05


Lottsäljare

Marianne de Faire (ansv)
Eivor Oberpichler
Agneta Alvefjord
Margareta Thomasson 

073-801 80 92
073-366 99 01
073-941 77 66
070-6273123 

Folkhälsoombud

Anita Rydell                                                      0141-214560

Studieombud                                            

Rose-Marie Johnstone                                     072-3996005

Aktivitetsansvariga

Vänligen se under rubriken "Aktiviteter"

   
Publicerades: 12 januari 2017 Uppdaterades: 05 maj 2020