Övriga funktionärer 2

Funktionärer 2022 som ej upptas i förbundets lista

 

Program- och resekommitté

Yvonne Eldh (sammankallande)
Ulla Claeson
Ann Marie Göthberg
Viveka Johansson
Marita Larsson

073-366 45 40
076-188 86 45
070-293 55 34
070-246 55 49
070-673 29 02

Biljettsäljare

 

Marianne Abrahamsson (ansv)
Anci Eriksson
Monica Höög
Lars Törnström

073-842 40 49
070-945 39 85
070-817 44 17
070-116 60 87

Lottsäljare

 

Marianne de Faire (ansv)
Eivor Oberpichler
Margareta Thomasson
Annika Åredal

073-801 80-92
073-366 99 01
070-627 31 23
070-272 45 38

Värdinnor/Värdar

 

Eva Göransson (ansv)
Conny Eriksson 
Agneta Holmberg
Margareta Jansson
Ann-Cathrine Sundqvist
Ann-Katrin Nilsson

070-232 14 51
070-877 53 05
070-670 69 58
070-838 57 90
070-271 85 08
070-284 55 18