Övriga funktionärer 2

Funktionärer 2023 som ej upptas i förbundets lista

 

Program- och resekommitté

Ulla Claeson-Hagdahl (sammank)
Ann Marie Göthberg
Mikael Norr
Peder Johansson

076-188 86 45
070-293 55 34
070-588 66 20
070-283 61 25

Biljettsäljare

 

Marianne Abrahamsson (ansv)
Anci Eriksson
Monica Höög
Lars Törnström

073-842 40 49
070-945 39 85
070-817 44 17
070-116 60 87

Lottsäljare

 

Marianne de Faire (ansv)
Eivor Oberpichler
Margareta Thomasson
Annika Åredal

073-801 80-92
073-366 99 01
070-627 31 23
070-272 45 38

Värdinnor/Värdar

 

Eva Göransson (ansv)
Agneta Holmberg
Margareta Jansson
Ann-Cathrine Sundqvist
Ann-Katrin Nilsson

070-232 14 51
070-670 69 58
070-838 57 90
070-271 85 08
070-284 55 18

Studieombud

 

Katarina Jakobsson

070-521 46 97

Hälsombud

 

Katarina Jakobsson

070-521 46 97

Pressreferent

 

Caj Claeson  (webbredaktör,ers)

070-855 16 35

Valberedning

 

Carin Lundström

070-655 31 10