Övriga funktionärer

Uppdaterades: 25 september 2019

Funktionärer 2019 som ej upptas i förbundets lista

 

Program- och resekommitté

Britt-Marie Sahlén (sammankallande)
Jan Jacobson
Monica Höög
Sven-Olof Abrahamsson

073-377 04 70
070-891 42 71
070-817 44 17
072-585 15 46


Pressreferent

Lars Göransson

070-625 10 51


Värdar

Baltzar Hägglund (ansv)
Christina Nelson
Leif Ramö
Ann-Cathrine Sundqvist
Olle Grahn
Mary Jacobson

070-253 14 65
073-626 13 66
070-592 48 91
070-216 51 77
070-267 81 05
070-821 00 97


Biljettförsäljare  
  

Marianne Abrahamsson
Christina Grahn
Birgitta Ågård
Rose-Marie Johnstone

073-842 40 49
072-725 90 97
076-880 46 01
072-399 60 05


Lottsäljare

Marianne de Faire (ansv)
Eivor Oberpichler
Agneta Alvefjord
Bert Karlsson

073-801 80 92
073-366 99 01
073-941 77 66
070-891 15 19

Folkhälsoombud

Irene Carlsson                                                      070-510 98 83

Studieombud                                            

Lizbeth Perhammar                                              070-674 18 04

Aktivitetsansvariga

Vänligen se under rubriken "Aktiviteter"

   
Publicerades: 12 januari 2017 Uppdaterades: 25 september 2019