Övriga funktionärer 2

Funktionärer 2021 som ej upptas i förbundets lista

 

Program- och resekommitté

Yvonne Eldh
Britt-Marie Sahlén
Ann Marie Göthberg
Nils Erik Torstensson

073-366 45 40
073-377 04 70
070-293 55 34
070-424 65 59

Biljettsäljare

Marianne Abrahamsson (ansv)
Inga-Lill Gustavsson
Anci Eriksson
Monica Höög


073-842 40 49
070-544 65 37
070-945 39 85
070-817 44 17

Lottsäljare

Marianne de Faire
Vakant
Eivor Oberpichler
Margareta Thomasson

 

073-801 80-92

073-366 99 01
070-627 31 23

Värdinnor/Värdar

Eva Göransson
Ann-Cathrine Sundqvist
Conny Eriksson 
Mary Jakobsson
Margareta Jansson
Nils-Erik Torstensson

070-232 14 51
070-271 85 08
070-877 53 05
070-821 00 97
070-838 57 90
070-424 65 59