Bridge

Uppdaterades: 21 februari 2019

Varje måndag och torsdag. Kostnad 20 kr/speltillfälle.
Lokal: Prinsgatan 29D (Bakom g:a brandstation)
Samling: Kl 12.45-13.00 för grupperingar.
Kontaktperson:
Margareta Lind tel. 076-318 65 15

Publicerades: 21 oktober 2016 Uppdaterades: 21 februari 2019