Bridge

Bridge

Vi börjar med att spela till en början endast måndagar och börjar den 23 augusti. Alla är välkomna att spela men måste ha en bridgepartner att spela med. Dessutom måste alla vara fullvaccinerad.
Start är kl 13,00 men samling är 12,45 för registrering och brukar spela till ca 16,30.
Vi spelar ca 1,5 tim och därefter intar vi medhavt fika. Vi spelar i en lokal på Kaptensgatan 29. Tel 0733-664540.

Hälsning
Yvonne Eldh