Bridge

Bridge
Vi spelar måndagar med samling kl 12.45 för registrering
Spel mellan 13,00 och ca 16.30.
Vi spelar ca 1,5 tim och därefter intar vi medhavt fika.
Lokal: Prinsgatan 29 D (bakom gamla brandstationen)
Kostnad: 20 kr/speltillfälle.

Kontaktperson
Yvonne Eldh
Tel 0733-664540
E-post: yvonne.u.eldh@gmail.com