Vandringar

Vi har vandring i månaderna mars, april, maj, september - december. Starttiden är 10.00. Vanligtvis samling vid sporthallens parkering för samåkning till intressanta platser. Vandringarna brukar vara ungefär 4 km. Fikar gör vi efter halva sträckan.

Välkomna till trevlig samvaro och bra friskvård.

Kerstin Svedmert ( 0730230021 E-post: Svedmert51@gmail.com ) och Tarja Dahlin Lindhe