Golf

Golf

Gruppen omfattar ca 20 spelare och träffas
efter överenskommelse för spel vissa torsdagar kl 10.30. 

Kontaktperson:
Wolfgang Gosch
tel: 0723-23 34 61
E-post: gowolf@boremail.com