KPR rapport september 2020

Länk till aktuella protokollet: https://www.motala.se/media/uploads/Motala-kommunala-pensionarsrad-protokoll-2020-09-24.pdf

Aktualiteter i äldreomsorgen
• Digital nyckelhantering i hemtjänsten, införande pågår.
• Inflyttning till nya äldreboendet på Nämndemansgatan startar 1 december 2020. Permanenta platser från Samuelsberg flyttas dit.
• 1 oktober hävs besöksförbudet på särskilda boenden.

Hälsocenter
• Från v 35 har verksamheten börjat med inomhusaktiviteter med begränsat antal deltagare, tidsbokning gäller.
• Digitala träningsprogram finns också att tillgå. Vid behov kan dessa tillhandahållas även i pappersformat.

Socialnämndens budget 2021
• Maths Andersson, Socialnämndens ordförande, redogör för ekonomiska förutsättningar och satsningar (se protokollet).

Kösituation – äldreboende, korttidsplatser
• Kösituationen varierar från vecka till vecka, har dock inte varit några längre köer. Väntetid max ca ett par månader. Mer detaljer finns i protokollet.

Färdtjänst och kommunens ansvar (se protokollet)

Översiktsplan
• Översiktsplan (ÖP) framtidsdokument framtill 2040.
• Samrådsmöten sker under okt-nov.
• Samrådsperiod 5/10 - 4/12 2020.
• Medborgarna uppmanas att ha synpunkter.
• Materialet finns digitalt på kommunens hemsida, samt tillgängligt på biblioteket, bokbussen, via post till Motala kommun, via e-post eller genom att ringa kommunens växel.

Parkering – betalning
• Över 90% betalar via appen.
• Betalning med kort eller mynt kan göras på en del automater bl.a på Stora Torget