Uppdaterade rekommendationer gällande föreningars och distrikts aktiviteter

Uppdaterade rekommendationer gällande föreningars och distrikts aktiviteter

På måndagens presskonferens (16 november) med regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterades striktare restriktioner för att motverka den allvarliga och ökade smittspridningen av corona-viruset i Sverige. Dessa restriktioner gäller alla åldrar i hela landet och väntas träda ikraft den 24 november.

Restriktionerna gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, eftersom det är dessa som regeringen har laglig grund att ålägga restriktioner. Regeringen och Folkhälsomyndigheten var mycket tydliga med att restriktionerna bör genomsyra hela samhället, även privatlivet. Mot bakgrund av detta har förbundet uppdaterat sina rekommendationer till föreningar och distrikt.

Aktiviteter inomhus: Förbundet rekommenderar föreningar och distrikt att pausa alla aktiviteter som genomförs inomhus.
Aktiviteter utomhus: Det går fortfarande bra att genomföra aktiviteter utomhus, men deltagarantalet ska begränsas till högst 8 personer i varje grupp.

Fortsätt alltså med promenader, boule och andra utomhusaktiviteter men begränsa grupperna till 8 personer. Brukar ni vara många som deltar exempelvis vid promenader kan ni starta i mindre grupper på olika tider, promenera på olika platser eller erbjuda promenad på flera dagar.
I övrigt gäller som tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att ta hänsyn till eventuella lokala/regionala restriktioner. Rådgör med regionens smittskyddsläkare om ni är osäkra på vad som gäller i er region.

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Tvätta händerna ofta, med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Håll minst en armlängds avstånd till andra både inom- och utomhus.
• Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt och undvik kollektivtrafik.
• Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridningen så att vi så snart som möjligt kan återuppta våra aktiviteter igen. Till dess får vi anpassa oss till rådande läge och göra det vi kan för att hålla den sociala kontakten med varandra. Vi ställer inte in, vi ställer om. Ring varandra, arrangera möten på webben, genomför aktiviteter utomhus i grupper om högst 8 personer. Håll i och håll ut, tillsammans klarar vi detta.

Med vänliga hälsningar

Peter Sikström
generalsekreterare