Sommarvistelse i augusti på Stiftsgården, Vårdnäs, 2023

Även i år ser det ut att bli en sommarvistelse under några dagar i augusti på Stiftsgården Vårdnäs, Brokind.

Tillsammans - mindre ensam - Sommarvistelse 2023

Under förutsättning att vi får de bidrag som vi sökt från Socialstyrelsen, så kommer vi även i år att kunna genomföra en sommarvistelse under några dagar i augusti på Stiftsgården Vårdnäs, Brokind.


Dessvärre har vi i skrivande stund inte fått några besked från Socialstyrelsen, men vi vill ändå skicka ut denna inbjudan nu och efterhöra hur önskemålen ser ut om deltagande.

Sommarvistelsen 2023 är planerad att spänna över fem dagar, 14-18 augusti, med fyra övernattningar. Anläggningen är handikappanpassad och helpension samt enkelrum med toalett och dusch erbjuds. Vi kommer att ha en del aktiviteter såsom tipspromenader, boule, bad i sjön Stora Rängen, föreläsningar och lättsam underhållning. Utförligt program kommer att skickas ut senare.

Totalkostnaden per person för dagarna är 3.000 kr. Deltagarna förväntas själva ordna med transporter fram och tillbaka.

Antalet deltagare är av förklarliga skäl mycket begränsat och riktar sig till dig som känner dig ensam eller isolerad. Önskemål om att få delta skickas skriftligen in till susdeg@gmail.com senast den 14 april 2023.

Anmälningsblankett

I anmälan ska särskilt framgå varför man vill delta och stor vikt kommer att läggs på den sökandes motivering. Även namn, adress, telefonnummer och eventuell e- postadress måste finnas med. Även eventuella mat-allergier bör uppges.

Besked om genomförandet av sommarvistelsen samt information om eventuellt antagande till vistelsen och inbetalning av avgiften, kommer att meddelas så snart det är möjligt.

 SPF Seniorerna Östgötadistriktet

 Distriktsstyrelsen