Referat från månadsmötet måndagen den 27 mars.

SPF Seniorerna Kamraterna hade sitt månadsmöte på
Adolfsbergsgården. Ordföranden Lars Göran Bergman hälsade ca 70 medlemmar välkomna. Därefter lämnade han ordet till vår gästföreläsare Madelene Lindkvist som disputerat i medicin