Solens Dotter

Referat från Västanåresan
den 9 - 10 augusti.
Onsdagförmiddag var det dags för den sedan länge omtalade resan till Västanå och Solens Dotter. Förväntansfulla SPFdeltagare väntade på på bussen vid Resecentrum och Brunnsparken samt att
vi hämtade upp en person vid Karlskoga busstation.