Nyckelfonden

Månadsmöte måndagen den 25 april kl 13.30 plats Adolfsbergsgården bakom ICA Parken.

Information om Nyckelfonden, som är en stiftelse för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro. Annica Rosdahl från Nyckelfonden berättar om fondens syfte, utveckling och hur insamlade medel används och hur vi alla kan bidra till fondens ekonomiska utveckling. 

 Lotter 10 kr st. Denna gång går lottintäkterna  oavkortat till Nyckelfonden.

Läshela inbjudan här