Funktionärer

Britt Carlsson

Valberedning

Birger Johansson

Valberedning

Christina Gustafsson

Medlemsregisteransvarig CU

Barbro Johansson

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Birger Johansson

Valberedning

Solveig Johansson

Revisor

Rose Magnusson

Resor

Eva Olsson

Webbredaktör,Valberedning

Kenneth Olsson

Data

Rune Olsson

Revisor

John Theodorsson

Valberedning

Barbro Andersson

Medlemsregisteransvarig CU

Gunnar Ahlbom

Valberedning