Funktionärer

Britt Carlsson

Valberedning

Siv Fredriksson

Läkemedelsansvarig

Christina Gustafsson

Medlemsregisteransvarig CU

Kjell Hildingsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Barbro Johansson

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Birger Johansson

Valberedning

Maj-Britt Johansson

Folkhälsa/Friskvård

Solveig Johansson

Revisor

Rose Magnusson

Resor

Eva Olsson

Webbredaktör,Valberedning

Kenneth Olsson

Data

Rune Olsson

Revisor

Inga-Britt Rydholm

Läkemedelsansvarig

John Theodorsson

Valberedning

Barbro Andersson

Medlemsregisteransvarig CU