Funktionärer

Britt Carlsson

Valberedning ordförande

Rune Olsson

Revisor

Barbro Johansson

Webbredaktör,Resor,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Rune Olsson

Revisor

Johan Magnusson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Eva Olsson

Valberedning

Kenneth Olsson

Data

Rune Olsson

Revisor

John Theodorsson

Valberedning

Barbro Andersson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig

Gunnar Ahlbom

Valberedning

Bengt Melin

Trafik,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig

Ulla Bandgren

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Christina Gustafsson

Utbildningsansvarig,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Bengt Håkansson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Maj-Britt Johansson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Mats Johansson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Maritta Linder Larsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Inga-Britt Rydholm

Folkhälsa/Friskvård

Marianne Osbäck

Utbildningsansvarig