Årsmöten

Årsmöte 2024Årsmöte onsdag 28 febr kl 14.30 i Högsäters Bygdegård, 
i samband med vårt månadsmöte. Obs tiden!

Årsmötesförhandlingar, parentation: Veniat Alf Axelsson,Genagruppen
Musik: Jeanette Dahlgren
Allmän information, lotterier, kaffe med dopp
Föreningen bjuder