Frivilligverksamhet


Genagruppen håller i Allsången som sker några gånger höst och vår i Vuxenskolans lokaler. Se på annonstavlor bl a i butiker i Kommunen.
Välkomna!


Genagruppen underhåller och bjuder på kaffe en fredag em i månaden på Solgården Gruppen sprider glädje även på andra äldreboenden i närområdet med sång och musik
OBS! Underhållning på äldreboendena fortfarande inställt pga Corona