Frivilligverksamhet


Genagruppen håller i Allsången som sker några gånger höst och vår i Vuxenskolans lokaler. Se på annonstavlor bl a i butiker i Kommunen.
Välkomna!


Genagruppen underhåller minst en eftermiddag i månaden på Solgården. Gruppen sprider glädje även på andra äldreboenden i närområdet med sång och musik