Frivilligverksamhet


OBS! Allt inställt för tillfället pga Corona
Genagruppen underhåller och bjuder på kaffe en fredag em i månaden på Solgården

Gruppen sprider glädje även på andra äldreboenden i närområdet med sång och musik

Dessutom håller gruppen i Allsången som sker några gånger höst och vår i Vuxenskolans lokaler. Se på annonstavlor bl a i butiker i Kommunen.
Välkomna!