Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen har bestått av elva ledamöter: Ordf. Barbro Johansson, v.ordf. Kjell Hildingsson, sekreterare Christina Gustafsson, kassör Barbro Andersson (utom styrelsen). Övriga ledamöter: Ulla Bandgren, Bengt Håkansson, Johan Magnusson, Rose Magnusson, Sven Selstam, Mats Johansson, Maj-Britt Johansson, Bengt Melin. 

Medlemsantalet var vid årets slut 267 personer.

Förbund och distrikt har genomfört utbildningar och föreläsningar digitalt via Zoom i många olika ämnen, där flera styrelseledamöter deltagit. Föreningen har haft sex protokollförda styrelsemöten under året och årsmötet hölls den 11 augusti, då medlemmarna kunde träffas fysiskt igen efter många inställda möten. Parentation över avlidna medlemmar hölls av veniat Alf Axelsson.

Vår förening har anordnat tre resor under året. En resa gick till Tyskland, en till Alsters Herrgård och Brigadmuséet samt en resa till Tjolöholm, alla med välfyllda bussar.

Möten med KPR, Kommunala pensionärsrådet, har genomförts vid flera tillfällen. Ärenden som diskuterats är bland annat byggnad av pensionärslägenheter i Färgelanda centrum. Avgiftshandläggare Lisbeth Svensson har informerat om kostnader i samband med hemsjukvård och hemtjänst.

Från vår förening deltog tre personer i tävlingen "Hjärnkoll", anordnat av distriktet. Johan Magnusson, Bengt Melin och Sven Selstam försvarade "våra färger". 

Det har varit lite trögt att starta studiecirklar. Men stavgångsgruppen har varit igång. Genagruppen har haft körövningar kontinuenligt, när det varit möjligt att samlas och dessutom anordnat två Allsångskvällar. Vi har haft tre medlemsträffar med ca 100 närvarande medlemmar per gång och de har njutit av god mat och fin underhållning.

I september släpptes restriktionerna för Covid 19, delta-varianten. Men i slutet på december spreds omikron-varianten och det blev dags för restriktioner igen. Smittan spreds otroligt snabbt men människor blev inte så allvarligt sjuka och behövde inte alltid läggas in på IVA. 

Föreningen har öppnat Swish i Dalslands Sparbank i Färgelanda.

Vi har ansökt om aktivitetsstöd från kommunen gällande våra aktiviteter under året. Det ger ett gott tillskott till föreningens ekonomi. Vi har gjort ett programblad för år 2022 och får nu hoppas att vi inte behöver ställa in allt för många aktiviteter.

/Styrelsen