Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen har bestått av elva ledamöter: Ordf. Barbro Johansson, v.ordf. Kjell Hildingsson, sekreterare Christina Gustafsson, kassör Barbro Andersson (utom styrelsen). Övriga ledamöter: Ulla Bandgren, Bengt Håkansson, Johan Magnusson, Rose Magnusson, Sven Selstam, Mats Johansson, Maj-Britt Johansson, Bengt Melin. 

Medlemsantalet var vid årets slut 266 och antalet avlidna under året är nio personer

På grund av Corona-pandemin har föreningen varit tvingad att ställa in merparten av sina planerade aktiviteter. Restriktioner har utfärdats av Folkhälsomyndigheten och MSB, Myndigheten För Samhällsberedskap. Från förbund och distrikt har kommit fortlöpande information om hur förenningen skall förhålla sig till rådande regelverk. Just nu får max åtta personer samlas vid ett föreningsmöte. Tips har inkommit att hålla digitala möten via dator, samt tips på olika filmer via Öppet Arkiv. Viktigt har varit att hålla regelbunden kontakt med våra medlemmar via telefon, sms och mail.

Föreningen har haft styrelsemöten i januari, februari, mars, juli, augusti och oktober.

Från september till december har Stavgång anordnats varje måndag, med start på Högsäters torg. Det har varit nödvändigt att anordna aktiviteterna utomhus. Genagruppen har träffats utomhus på Genevi Idrottsplats och senare inomhus i Allégården och då hållit avstånd.

Tyvärr har föreningen inte kunnat genomföra musikunderhållning och bingoverksamhet på Solgården på gund av att det varit besöksförbud på boendet. Högsäters gym har varit öppet med bestämmelser att hålla avstånd. Medlemsskapet är kostnadsfritt för våra medlemmar.

För att minska ensamheten bland våra äldre, har SPF i samarbete med SV anordnat studiecirklar att hållas utomhus eller på distans i "Hantverk", "Konst" och "Akvarell".

Vår förening har sammanställt en skrivelse till Norra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Linda Jansson, gällande att bevara verksamheten i Varmvattenbassängen vid Dalslands Sjukhus. Skrivelsen har också publicerats i Bohusläningen och Dalslänningen.

Beträffande resor har en reseträff till Helsingfors anordnats den 3-5 mars 2020.

Träff med KPR och pensionärsdialog har hållits den 11 mars, övriga datum inställda.

Studiecirkeln "Må bra på äldre dar" med ledaren Bo Jacobsson höll bara en sammankomst.

Nu gäller det att hålla i och hålla ut och hoppas på ett bättre verksamhetsår 2021.

/Styrelsen