Verksamhetsberättelse

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SPF SENIORERNA HÖGSÄTER FÖR ÅR 2023

Styrelse: 
Ordförande              Barbro Johansson
Vice Ordförande      Bengt Melin
Sekreterare             Maritta Linder Larsson
Kassör                     Barbro Andersson
Ordinarie ledamot    Christina Gustafsson
Ordinarie ledamot    Ulla Bandgren
Ordinarie ledamot    Bengt Håkansson
Ordinarie ledamot    Maj-Britt Johansson
Ordinarie ledamot    Mats Johansson
Ordinarie ledamot    Johan Magnusson
Ordinarie ledamot    Rose Magnusson

Revisorer:
Ordinarie                  Solveig Johansson
                                 Rune Olsson
Ersättare                  Kenneth Olsson


Medlemmar i föreningen
Antalet medlemrnar per 2023-12-31 är 259 st.

Årsmöte 2023-02-23 som gäIIde verksamheten 2O22
Det var 92 st. medlemmar som deltog på mötet. Efter att parentation hållits av Alf Axelsson följde sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Styrelsemöten under 2023
Föreningen har haft tio protokollförda styrelsemöten {varav ett varit konstituerande}. Dessa möten har mestadels varit förlagda till Vuxenskolans lokal i Högsäter.

Månadsmöten och föreläsningar
Föreningen har arrangerat och inbjudit till 11 stycken månadsträffar. Månadsträffarna har varit välbesökta. Under tre av dessa anordnades tipspromenad. Underhållning, lotterier och förplägnad har stått på programmet.
Vi har haft två föreläsningar under året. En var om Brandskydd och Säkerhet i samarbete med Vuxenskolan och i den andra föreläste Jan Udddn om vårens fåglar.

Festkommitte`-  dessa lägger ner stort arbete vid månadsmöten genom att ordna med inköp, förtäring och dukning mm. Stort tack till dem!

Parkeringsansvariga - dirigerar parkeringen så det blir en säker trafikmiljö och lätt att komma in till och ut från mötena med bil. 

Deltagande vid Distriktets sammankomster i Vänersborg
Vid Distiktsstämman 2023-03-25 deltog fyra ledamöter från styrelsen och på 
Inspirationsdagen 2023-04-20 deltog fyra ledamöter från styrelsen samt tre representanter från valberedningen.

Kommunens pensionärsråd - Seniorfredag
KPR - Här har föreningen varit representerad vid varje sammankomst. Även vid pensionärsdialogen med kommunen har föreningen varit representerad.
Seniorfredag - föreningen har varit representerad i planering av dessa. Dessa arrangeras av Folkhögskolan i samarbete med Biblioteket.

Resor
I samarbete med ReseMakar'n har resor anordnats 6 ggr under året. Bussarna har mestadels varit fullsatta av egna medlemmar samt från grannföreningar. Resorna har gått till Ullared, Kiel,Trandansen, Musikalkväll på Vallarna, Musikresa med Lilla Bandet i Evert Taubes fotspår samt en Hemlig resa.

Bingospel Solgården och Genagruppen
Bingospel på Solgården har återupptagits under året med hjälp av frivilliga insatser från medlemmar i föreningen. Genagruppen har glatt de äldre på bland annat Solgården och Lillågården med sång och musik och även sjungit på månadsträffar.

Boule
Vid förbundsmästerskapen i boule deltog 3 lag a 4 personer. Samtliga hamnade på övre halvan i resultatlistan.
Boulesektionen har fått ett ekonomisk bidrag från SISU till uppskattade medlemsaktiviteter.

Hjärnkoll
Föreningen har även varit representerad i tävlingen Hjärnkoll, där man slutade på en hedrande 2:a plats!

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har föreningen bedrivit studiecirklar med olika innehåll. Bland annat stavgång, bridgespel, skog och trädgård, internetkunskap mm.

Webbinarier
SPF Förbund och Distrikt har bjudit in till diverse webbinarier. lnnehåll bl.a Digitalisering, Brandkunskap, Rekrytering, Hemtjänstindex, om 1177 mm. Styrelse och medlemmar har blivit inbjudna och har deltagit i Vuxenskolans lokal eller i hemmet.

Bidrag
Föreningen har fått bidrag från kommun {aktivitetsbidrag, arrangemangsbidrag, hyresbidrag ), SPF Distriktet samt Vuxenskolan. Tillsammans 35 874 kr.