Styrelsen

Barbro Johansson

Styrelsen ordförande

Kjell Hildingsson

Styrelsen vice ordförande

Christina Gustafsson

Styrelsen sekreterare

Ulla Bandgren

Styrelsen ledamot

Bengt Håkansson

Styrelsen ledamot

Maj-Britt Johansson

Styrelsen ledamot

Mats Johansson

Styrelsen ledamot

Johan Magnusson

Styrelsen ledamot

Rose Magnusson

Styrelsen ledamot

Bengt Melin

Styrelsen ledamot

Sven Selstam

Styrelsen ledamot

Kassör - ej medlem i styrelsen

Barbro Andersson 070-5237092 mejl baran7@telia.com