2018-03-20 Robert Johansson

Uppdaterades: 30 augusti 2018

Robert Johansson gladde oss med berättelser ur sina böcker "Humor från helgade hyddor". Han spelade och sjöng även kända visor. Denna eftermiddag deltog 23 medlemmar.

Publicerades: 30 augusti 2018 Uppdaterades: 30 augusti 2018