2018-10-02 Musikbingo

Uppdaterades: 04 november 2018

Musikbingo och trimbingo med fika i allianskyrkan Sandsjöfors. 22 deltagare

Publicerades: 04 november 2018 Uppdaterades: 04 november 2018