2017-01-24 Bildvisning musik och trimbingo

Uppdaterades: 22 februari 2017

Månadsmöte 2017-01-24 i Norra Sandsjö bygdegård. Wåge och Astrid ledde trimbingo och Anders spelade och visade bilder från föreningens aktiviteter 2016. 24 deltagare som fikade och hade trevligt.

Publicerades: 22 februari 2017 Uppdaterades: 22 februari 2017