2018-05-29 Motionsrunda hos Wåge ock Astrid

Uppdaterades: 30 augusti 2018

Wåge och Astrid ordnade en motionsrunda vid Sandsjöbaden. Det kom 17 deltagare

Publicerades: 30 augusti 2018 Uppdaterades: 30 augusti 2018