2017-06-27 Motionsrunda

Uppdaterades: 10 juli 2017

Vi var vid Sandsjöbaden där Wåge och Astrid ordnade med trimbingo och motionsrunda. Vi var 21 deltagare.

Publicerades: 10 juli 2017 Uppdaterades: 10 juli 2017